Friday, 24 February 2012

wat is kunst/:?


Kunst is de allerindividueelste expressie van het allerindividueelste gevoel; Kunst is de allerindividueelste expressie van het individueelste gevoel.    www.by-art.eu